Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trygghet og mobilitet gjennom døgnet – sluttrapport

Trygghet og mobilitet gjennom døgnet – sluttrapport

Forfattere: Aslak Fyhri, Rikke Ingebrigtsen, Alice Ciccone, Sunniva Frislid Meyer
Rapportnr: 1629/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2128-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Prosjektet «Trygghet og mobilitet gjennom døgnet» har hatt som hovedidé å benytte nye datakilder for å kartlegge risiko og opplevd utrygghet i Oslos gater. Vi har samlet inn informasjon om opplevd utrygghet ved hjelp et nettbasert kart, og utviklet en mobilapplikasjon som kan brukes til å lære om publikums opplevelser i ulike deler av byen. Videre har vi hentet inn data fra mobilnettet for å undersøke bevegelsesmønstre, samt fra Straffesaksregisteret for å kartlegge fordelingen av kriminalitet i tid og rom. Prosjektet har vært organisert som ulike arbeidspakker knyttet til hver form for datainnsamling og denne rapporten oppsummerer hovedfunnene fra prosjektet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger