Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trygghet og mobilitet gjennom døgnet – sluttrapport

Trygghet og mobilitet gjennom døgnet – sluttrapport

Forfattere: Aslak Fyhri, Rikke Ingebrigtsen, Alice Ciccone, Sunniva Frislid Meyer
Rapportnr: 1629/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2128-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Prosjektet «Trygghet og mobilitet gjennom døgnet» har hatt som hovedidé å benytte nye datakilder for å kartlegge risiko og opplevd utrygghet i Oslos gater. Vi har samlet inn informasjon om opplevd utrygghet ved hjelp et nettbasert kart, og utviklet en mobilapplikasjon som kan brukes til å lære om publikums opplevelser i ulike deler av byen. Videre har vi hentet inn data fra mobilnettet for å undersøke bevegelsesmønstre, samt fra Straffesaksregisteret for å kartlegge fordelingen av kriminalitet i tid og rom. Prosjektet har vært organisert som ulike arbeidspakker knyttet til hver form for datainnsamling og denne rapporten oppsummerer hovedfunnene fra prosjektet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger