Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Gatepreferanser i Oslo. En kartbasert spørreundersøkelse om favorittgater, mislikte gater og rutevalg

Gatepreferanser i Oslo. En kartbasert spørreundersøkelse om favorittgater, mislikte gater og rutevalg

Forfattere: Sunniva Frislid Meyer, Rikke Ingebrigtsen, Hanne Johnsrud
Rapportnr: 1701/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2239-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I denne studien har vi undersøkt hvilke sentrumsgater Oslos innbyggere liker og misliker, og hva som gjør at innbyggerne trives eller ikke trives der. Data ble samlet inn ved hjelp av et nettbasert spørreskjema der respondentene registrerte gater på et interaktivt kart. Sentrumsgater mange likte var Torggata, Karl Johans gate og Markveien. Folkeliv, spisesteder og butikker ble ofte oppgitt som begrunnelser for at en gate ble godt likt. Sentrumsgater mange mislikte var Storgata, Karl Johans gate og Brugata. Utrygt, folk som skaper ubehag og skittent var ofte valgt som begrunnelse for at en gate ble mislikt. Det var større spredning i hvilke gater respondentene likte enn mislikte. Karl Johans gate var både likt og mislikt. Folkeliv var hyppigste begrunnelse for at Karl Johans gate ble likt, og trengsel var hyppigste begrunnelse for at den ble mislikt. Respondentene vurderte en folksom gate forskjellig, et utrykk for at folk har ulike preferanser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger