Du er her

  • > Publikasjoner
  • > I hvilken grad kan bildeling erstatte bileierskap? - En analyse av surveydata fra bildelere og den øvrige befolkningen

To what degree can carsharing subsitute car ownership? Self-reported evidence from carsharing users and the general population

Forfattere: Paal Brevik Wangsness, Alice Ciccone, Vibeke Nenseth
Rapportnr: 1940/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1999-2
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten - kun på engelsk
Summary

I denne rapporten diskuterer vi i hvilken grad bildeling kan erstatte tradisjonelt bilhold i den norske konteksten. Analysen bygger på to nettsurveyer – én til medlemmene i den største medlemsbaserte bildelingstjenesten i Norge og én til et stort utvalg av den generelle befolkningen i de største byområdene. Et flertall blant bildelerne (60%) sier de ikke ville ha kjøpt bil hvis det ikke var noen bildelingstjeneste. Samtidig sier et flertall at de sannsynligvis ville brukt en leiebilordning (65%) eller en annen bildelingsordning (77%) i stedet. Blant den generelle befolkningen er det 17% som oppgir at det er svært eller ganske sannsynlig at de kunne delta i en bildelingsordning i nær framtid, men andelen var lavere for de som allerede eier en bil. Det var også lav interesse for å leie ut egen bil i en bildelingsordning. Hvis analysen skulle brukes til en informasjonskampanje rettet mot norske bileiere, ville man nok fått sterkest effekt av å vektlegge de praktiske fordelene av bildeling kontra bileierskap, og de mulige økonomiske gevinstene av å leie ut egen bil til bildeling.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger