Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bruk av snøscooter i Norge. Afterd, holdninger, uhell og risiko

Bruk av snøscooter i Norge. Afterd, holdninger, uhell og risiko

Forfattere: Torkel Bjørnskau, Alice Ciccone
Rapportnr: 1564/2017
ISBN: 978-82-480-2133-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1253-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Det er lite kunnskap om snøscootere i Norge når det gjelder bruk, atferd, holdninger, uhell og skader. Denne studien er basert på en spørreundersøkelse til ca. 4600 eiere av snøscooter i Norge. Studien viser at snøscootere brukes til fritidskjøring, som dagsturer, transport til hytter osv. og i næring som serviceoppdrag til hytter, i skianlegg mv. Sesongen strekker seg fra november til mai, med mest kjøring i mars. Mange mener det er for mange restriksjoner på snøscooterkjøring i Norge. Det skjer en del ulovlig kjøring, men mange har dispensasjon til å kjøre utenfor løypenettet. Særlig blant ungdom er lek, løssnøkjøring og kjøring i bratte fjellsider populært. Slik kjøring og høy fart er forbundet høyere risiko for uhell og personskade. Svært få rapporterer om bruk av alkohol eller andre rusmidler i forbindelse med scooterkjøring. Risikoen for personskade på snøscooter er høyere enn i bil og på motorsykkel, men lavere enn på vanlig sykkel.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger