Du er her

Forskningsprosjekt:

GjennomFjell

Studie av reisevaner og holdninger til transporttiltak og miljø i Bergen.

I forskningsprosjektet GjennomFjell skal vi undersøke reisevaner og holdninger til transporttiltak og miljø i Bergen. Dette gjøres i sammenheng med store samferdselsprosjekter.

Spørreundersøkelse i Bergen

For tiden sender vi ut SMS til folk i utvalgte bydeler i Bergen. Vi vil også sende ut noen oppfølgingsundersøkelser i løpet av 2023.

Målet er å undersøke reisevaner og holdninger til transport og miljø i Bergen, og svarene vil gi viktig informasjon om reisevaner og tanker om transportmidler og tiltak.

Om prosjektet

I prosjektet skal vi bruke en nyutviklet app for måling og kategorisering av reiseatferd (Fotefar). Eksisterende former for mobilitetsdata er primært fra spørreundersøkelser og disse mangler i dag detaljeringsnivået som skal til for å gi gode lokale planer og effekt-evalueringer.

Vi vil også bruke spørreundersøkelser, både på nett og i felt, for å undersøke både reiseatferd og folks tanker og holdninger.

Prosjektet er et samarbeid mellom Transportøkonomisk institutt, Bergen kommune, Vestland fylkeskommune, Miljøløftet og Epigram.

Kontaktperson

Aslak Fyhri

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger