Du er her

Forskningsprosjekt

Autobus

Formålet med prosjektet «Autobus» er å studere hvordan vanlige trafikanter og passasjerer reagerer på selvkjørende busser i trafikken og hvordan samhandlingen vil foregå.

Forskningsartikkel som oppummerer kunnskap om sikkerhet og videoklipp fra prosjektet kan du se her.

I prosjektet undersøker vi dette på tre testområder:

  • Forus
  • Kongsberg og
  • Osloområdet.
Autobus-prosjektet har startet filming av selvkjørende busser, blant annet på Akershusstranda i Oslo.

Vi gjennomfører videoregisteringer av trafikk og spørreundersøkelser blant trafikantene, der vi spør om deres forventninger, opplevelser og holdninger til selvkjørende kjøretøy generelt og til selvkjørende busser.

Basert på teorier om interaksjon og atferdstilpasning samt internasjonale erfaringer med selvkjørende busser, vil vi utvikle hypoteser om hvordan folk (trafikanter og passasjerer) vil samhandle med selvkjørende busser i ekte trafikk, og hvordan slike tilpasninger kan utvikle seg over tid.

For å undersøke og teste hypotesene vil videoregistreringene og spørreundersøkelsene bli gjennomført i flere faser: før de selvkjørende bussene er i drift (baseline) og på ulike tidspunkt etter implementeringen.

Organisering

Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom norske interessenter, bussoperatører, industripartnere og nasjonale og internasjonale forskningspartnere.

Prosjektet løper til 2022.

Se avslutningswebinaret fra 28. april 2021 HER!

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, Statens vegvesen, Ruter, Kolumbus og Buskerud fylkeskommune. Torkel Bjørnskau (TØI) er prosjektleder.

Brakarbuss i Kongsberg. Foto: Applied Autonomy

   

   Selvkjørende buss på Forus. Foto: Kolombus

 

Kontaktperson

Torkel Bjørnskau

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger