Du er her

Forskningsprosjekt:

AMIGOS

Tiltak for mer aktiv mobilitet i europeiske byer.

AMIGOS-prosjektet foregår i 5 byer og 10 byområder i Europa. I prosjektet samarbeider offentlige myndigheter med befolkningen, og særlig sårbare brukergrupper om å komme frem til inkluderende, trygge, rimelige og bærekraftige urbane mobilitetsløsninger. Tanken er å teste teknologiske og politiske løsninger i byene og byområdene med mål om å øke bruken aktiv mobilitet, samt forbedre sikkerhet og samspill mellom ulike grupper.

Hovedmål

Gi en bedre forståelse av urbane mobilitetsutfordringer byer står overfor gjennom avanserte datamodelleringsmetoder.

 • Utvikle og teste en inkluderende samskapingsmetodikk for å designe bærekraftige urbane mobilitetsløsninger som involverer urbane interessenter, spesielt VRUer
 • Optimalise bruken av offentlig transport og skape insentiver for aktive mobilitetsmoduser i de fem levende laboratoriene for å kutte utslipp
 • Rebalansere det offentlige rom i henhold til interessentenes behov gjennom plassoptimalisering i by- og byområdene
 • Forbedre sameksistensen mellom ulike mobiliteter i de fem byene
 • Forbedre sikkerheten og livskvaliteten til innbyggerne, spesielt sårbare grupper i ti byområder
 • Vurdere effektiviteten av de utviklede inkluderende, trygge og motstandsdyktige innovative urbane mobilitetsløsningene og installere kapasitetsbyggende tiltak
 • Demonstrere reproduserbarheten av aktive urbane mobilitetsløsninger og installere kapasitetsbyggende tiltak

Ambisjoner

 • Utvikle bærekraftige urbane aktive mobilitetsløsninger gjennom innovative inkluderende samskapingsmetoder
 • Bruk av tre omfattende storskala digitale tvillingmodeller for løsningsidentifikasjon og konsekvensevaluering
 • Bruk av en Big data-plattform
 • Redusere trafikk, øke bruken av offentlig transport og aktiv mobilitet gjennom innovative retningslinjer og teknologiske løsninger
 • Forbedre samlivet mellom ulike mobiliteter gjennom nyskapende politikk og teknologiske løsninger
 • Optimalisering av offentlige rom
 • Bedre sikkerheten gjennom innovative retningslinjer og teknologiske løsninger

TØI har ansvaret for arbeidspakke 1 av 7 Datainnsamling og involvering, og skal gjennomføre analyse av stakeholdere og datainnsamling.

Dette prosjektet har mottatt finansiering fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa under tilskuddsavtale Nr. 101104268.

Les mer om AMIGOS-prosjektet

Prosjektet løper fra juni 2023 til juni 2027.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger