Du er her

Forskningsprosjekt:

AMIGOS

Active Mobility Innovations for Green and Safe city solutions.

Gjennom samskapingsaktiviteter og innovative digitale verktøy vil AMIGOS-prosjektet identifisere dagens og fremtidige mobilitetsutfordringer i 5 byer og 10 byområder i Europa. Prosjektet skal undersøke og identifisere hvilke inkluderende, trygge, rimelige og bærekraftige urbane mobilitetsløsninger man kan utvikle sammen med viktige interessenter, som offentlige myndigheter og sårbare brukere.

Prosjektet skal utvikle og teste teknologiske og politiske løsninger i byene og byområdene med mål om å øke bruken av offentlig transport, nullutslipp-løsninger og aktive mobilitetsmoduser, samt forbedre sikkerhet og samliv mellom ulike mobiliteter.

Hovedmål

Gi en bedre forståelse av urbane mobilitetsutfordringer byer står overfor gjennom avanserte datamodelleringsmetoder.

 • Utvikle og teste en inkluderende samskapingsmetodikk for å designe bærekraftige urbane mobilitetsløsninger som involverer urbane interessenter, spesielt VRUer
 • Optimalise bruken av offentlig transport og skape insentiver for aktive mobilitetsmoduser i de fem levende laboratoriene for å kutte utslipp
 • Rebalansere det offentlige rom i henhold til interessentenes behov gjennom plassoptimalisering i by- og byområdene
 • Forbedre sameksistensen mellom ulike mobiliteter i de fem byene
 • Forbedre sikkerheten og livskvaliteten til innbyggerne, spesielt sårbare grupper i ti byområder
 • Vurdere effektiviteten av de utviklede inkluderende, trygge og motstandsdyktige innovative urbane mobilitetsløsningene og installere kapasitetsbyggende tiltak
 • Demonstrere reproduserbarheten av aktive urbane mobilitetsløsninger og installere kapasitetsbyggende tiltak

Ambisjoner

 • Utvikle bærekraftige urbane aktive mobilitetsløsninger gjennom innovative inkluderende samskapingsmetoder
 • Bruk av tre omfattende storskala digitale tvillingmodeller for løsningsidentifikasjon og konsekvensevaluering
 • Bruk av en Big data-plattform
 • Redusere trafikk, øke bruken av offentlig transport og aktiv mobilitet gjennom innovative retningslinjer og teknologiske løsninger
 • Forbedre samlivet mellom ulike mobiliteter gjennom nyskapende politikk og teknologiske løsninger
 • Optimalisering av offentlige rom
 • Bedre sikkerheten gjennom innovative retningslinjer og teknologiske løsninger

TØI har ansvaret for arbeidspakke 1 av 7 Datainnsamling og involvering, og skal gjennomføre analyse av stakeholdere og datainnsamling.

Dette prosjektet har mottatt finansiering fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa under tilskuddsavtale Nr. 101104268.

Les mer om AMIGOS-prosjektet

Prosjektet løper fra juni 2023 til juni 2027.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger