logo

Søk

Du er her

Prosjekt:

CareNudge

Effekten av parkeringspolitikk og nudging på bilutveksling

En tverrfaglig gruppe av TØI-forskere har opprettet CarNudge-prosjektet, der forskningsinstitutter, offentlige etater og private selskap samarbeider både på nasjonalt og internasjonalt nivå for å utvikle kunnskap og kompetanse som kan bidra til et mer innovativt og bærekraftig transportsystem med færre kjøretøy og en mer effektiv bruk av bilflåten.

Vi fokuserer på to presserende og understuderte temaer – bildeling og parkeringspolitikk - som begge kan bidra til å redusere og effektivisere privat bileierskap og bilbruk og dermed deres negative konsekvenser.

Les mer om prosjektet på våre engelske sider HER

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas