Du er her

Prosjekt:

CarNudge

Effekten av parkeringspolitikk og nudging på bilutveksling

I forskningsprosjektet CarNudge samarbeider forskningsmiljøene Transportøkonomisk institutt (TØI) og Statistisk sentralbyrå (SSB) med Oslo kommune Bymiljøetaten (BYM) og fire private bildelingsselskaper i Oslo.

Prosjektets formål er å finne nye og bedre måter å få til overgangen til et mer bærekraftig transportsystem.

Per dags dato er det langt vanligere å eie egen bil framfor å bruke bildeling. Ved bruk av forskjellige forskningsmetoder vil CarNudge kartlegge de praktiske, økonomiske og atferdsmessige barrierene og driverne for å gå over til bildeling. Det vil bidra til ny, nyttig og spennende kunnskap for både markedsaktører, det offentlige og forskningsmiljøer.

Som en relativt ny og innovativ mobilitetsløsning, er bildeling ennå ikke særlig utbredt eller godt kjent i brede deler av befolkningen. Det er rom for vekst og potensielt store samfunnsgevinster, siden bildeling kan gjøre bytransporten mer effektiv og bærekraftig. Færre biler på veiene kan føre til mindre trengsel og redusert utslipp.

Et viktig funn fra tidligere forskning i Norge er at kun 2 av 3 faktisk vet hva bildeling er. Det vil si at bare informasjon og opplysning i seg selv kan fungere som en kraftfull ‘dult’ som kan stimulere overgangen fra privat bilhold til bildeling for de som kan spare penger på det. Atferdsøkonomisk forskning viser at dulting bidrar til at folk gjør tydelige og rasjonelle valg som i bunn og grunn er «til deres eget beste».

I prosjektet CarNudge har vi utviklet en nettbasert, innovativ og brukervennlig bildelingskalkulator som på en enkel måte synliggjør kostnadene og nytten av bildeling versus privat bilhold. Kalkulatoren er bygd opp på bakgrunn av intervjuer med firebildelingsfirmaer i Oslo og data på deres prisstruktur og bilpark. Kalkulatorene vil først bli brukt i et stort «dulte-eksperiment» hvor vi sender kalkulatoren til et antall Oslo-borgere som tilhører målgruppen med størst sannsynlighet for å gå over fra privat bileierskap til bildeling. De interesserte kan oppgi litt informasjon om bilen sin og kjørevanene sine, og kalkulatoren vil beregne hvorvidt bildeling er lønnsomt for dem.

Les mer om prosjektet på våre engelske sider HER

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger