Du er her

Tema for masteroppgave:

Segregasjon og reisevaner

Vil du finne ut mer om sammenhengen mellom segregasjon og reisevaner?

Oslo er en delt by, både økonomisk og sosialt, noe som blant annet fremkommer i boka «Oslo – ulikhetenes by» (2017).

På TØI er vi interessert i mer kunnskap om sammenhengen mellom segregasjon og reisevaner. Er det også forskjeller i mellom ulike bydeler i Oslo i reisevaner, og i hvilken grad kan det kobles til sosioøkonomisk segregasjon? Er det noen som har mer lokal mobilitet enn andre, på arbeidsreiser eller på andre reiser? Og er den lokale mobiliteten ønskelig? Mulige implikasjoner for velferd er også et interessant spørsmål.

Vi ser for oss en case-studie med to-tre case. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen kan benyttes for å undersøke forskjeller i reisevaner mellom ulike bydeler/delbydeler, og hva som eventuelt kan forklare forskjeller i reisevaner mellom disse. For å få en bedre forståelse for sammenhengen mellom segregasjon og reisevaner mener vi det også er behov for kvalitative intervjuer.

Relevant for samfunnsgeografer og sosiologer.

Muligheter for kontorplass på TØI i en begrenset periode.

Kontaktperson: Susanne Nordbakke

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger