logo

Søk

Du er her

Susanne Nordbakke

ph.d.
Stilling Konstituert Forskningsleder
E-post sno@toi.no
Direkte telefon 93 22 39 88
Avdeling Avdeling for mobilitet og organisering
Forskningsområde Reisevaner og mobilitet
Sikkerhet og atferd
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no