Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Innvandrere og ulykker. Kunnskap om skadetyper og skadeomfang blant personer med innvandrerbakgrunn

Innvandrere og ulykker. Kunnskap om skadetyper og skadeomfang blant personer med innvandrerbakgrunn

Forfattere: Terje Assum, Susanne Nordbakke
Rapportnr: 1255/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1417-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten gir en oversikt over statistikk, registre, databaser, litteratur, forskning og annen informasjon om ulykker og innvandrere. De fleste registre over ulykker inneholder personidentifikasjon, og det er derfor mulig å koble disse med Folkeregisteret for å få fram data om innvandrerbakgrunn i ulykkesstatistikk. Det som finnes av informasjon, tyder på at innvandrere har høyere ulykkesrisiko enn befolkningen ellers.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger