Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sosial bærekraft og mobilitet - En studie av sosiale og geografiske forskjeller i Viken og Oslo

Sosial bærekraft og mobilitet - En studie av sosiale og geografiske forskjeller i Viken og Oslo

Forfattere: Erik Bjørnson Lunke, Øystein Engebretsen, Frants Gundersen, Susanne Nordbakke
Rapportnr: 1915/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1971-8
Språk: Norsk bokmål
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Formålet med prosjektet har vært å oppnå kunnskap om sammenhengen mellom sosial bærekraft, tilgjengelighet og mobilitet på mindre steder. Vi har benyttet data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) og Viken og Oslo fylker som caseområde. Resultatene viser at befolkningen på mindre steder er utsatt for en dobbel sårbarhet i forbindelse med tilgjengelighet og mobiltetssjanser. For det første er tilgjengeligheten til arbeidsmarkedet og andre tjenester lav, og muligheten for å reise uten bil dårlig på mindre steder. For det andre er det en relativt høyere andel av befolkningen på mindre steder som har lav inntekt og faste arbeidstider. Dermed er det er en viss fare for at befolkningen på mindre steder opplever transportfattigdom, altså manglende muligheter for deltakelse i samfunnet på grunn av manglende tilgjengelighet og muligheter for mobilitet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger