Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bilbruk i hverdagslivet – et reelt valg eller en strukturell tvang?

Bilbruk i hverdagslivet – et reelt valg eller en strukturell tvang?

Forfattere: Susanne Nordbakke, Erik Bjørnson Lunke
Rapportnr: 1834/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2367-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Mange tidligere studier har vist at strukturelle betingelser – som økonomi, tid, distanse, tilgjengjengelighet, parkeringsmuligheter og bosted har betydning for bilbruk. I denne studien har vi undersøkt om også verdier, holdninger, aktiviteter/livsstil samt opplevelser har betydning for om man velger bil eller andre transportmidler i hverdagen. Resultater fra analyser basert på en landsdekkenede spørreundersøkelse om begrunnelser for transportmiddelvalg, holdninger til miljø, bil og transportpolitiske tiltak og transportmiddelbruk tyder på at bilen for mange ikke kun er et resultat av «strukurell tvang» - dvs. at man ikke har andre muligheter enn å bruke bil – men at det også til en viss grad handler om egne valg og preferanser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger