Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Daglige reiser med kollektivtransport i byområder

Daglige reiser med kollektivtransport i byområder

Forfattere: Susanne Nordbakke, Liva Vågane
Rapportnr: 877/2007
ISBN: 978-82-480-0726-5
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0727-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Rapporten gir en bred beskrivelse av daglige reiser med kollektivtransport i byområder basert på den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005. Rapporten inneholder en særskilt analyse av kollektivreiser i Oslo. 11 prosent av daglige reiser i byområder skjer med kollektivtransport. Selv om byområder har opplevd en betydelig forbedring av kollektivtilbudet siden 1992, har det ikke vært en økning i kollektivandelen i samme periode. Markedspotensialet for kollektivtransport i de fleste byområder er å finne blant menn, personer i alderen 35-54 år og blant par med barn. Når man kontrollerer for andre faktorer, er det parkeringsmulighetene på arbeidsstedet som er det mest avgjørende for om folk reiser med kollektivtransport eller ikke til arbeid.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger