Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kjørestopp - tiltak for å redusere foreldrekjøring til idrettsaktiviteter

Kjørestopp - tiltak for å redusere foreldrekjøring til idrettsaktiviteter

Forfattere: Susanne Nordbakke, Erik Bjørnson Lunke
Rapportnr: 1990/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2056-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

Prosjektet har søkt å få kunnskap om hva som kan forklare foreldrekjøring til barns (6-12 år) idrettsaktiviteter, og hvilke tiltak som kan være effektive for å redusere foreldrekjøring. Bærum kommune ble brukt som studieområde. Basert på kvalitative og kvantitative data finner vi at forklaringer til foreldrekjøringer er knyttet til strukturelle begrensninger (dårlig tid, lange avstander, usikre gange- og sykkelforhold), god tilgang til bil og at mange foreldre ønsker å tilbringe tid med barnet. Tre tiltak ble utviklet og prøvd ut i prosjektet: En holdningskampanje for økt sykling, relokalisering av idrettsaktiviteter til SFO/skole og skibuss, dvs. en bussordning til langrennstrening der foreldre også kunne sitte på til og fra trening. Kun skibussen hadde en klar effekt på foreldrekjøring.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger