Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trøtte typer på tur.Trøtthet og innsovning bak rattet - erfaring, kunnskap og atferd blant private bilister og yrkesførere.

Trøtte typer på tur.Trøtthet og innsovning bak rattet - erfaring, kunnskap og atferd blant private bilister og yrkesførere.

Forfattere: Susanne Nordbakke
Rapportnr: 706/2004
ISBN: 82-480-0413-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Trøtthet og innsovning bak rattet er en utstrakt årsak til trafikkulykker. Prosjektet som rapporten omhandler har kartlagt og drøftet norske bilføreres erfaring, kunnskap og atferd når det gjelder trøtthet og innsovning bak rattet. Det er blitt foretatt to separate spørreundersøkelser av henholdsvis private bilister og yrkesførere. Prosjektet har vist at trøtthet og innsovning er svært utbredt blant norske bilførere og at de er klar over problemet. Det er imidlertid lite samsvar mellom kunnskap og handling. Selv om de fleste vet at det å sørge for nok søvn før en tur og at det å stoppe og ta en blund under en tur er av de mest effektive tiltakene for henholdsvis å forebygge trøtthet og forhindre innsovning, er det likevel få som faktisk gjør dette henholdsvis før og under en lengre kjøretur.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger