Du er her

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14

Forfattere: Randi Hjorthol, Susanne Nordbakke
Rapportnr: 1413/2015
ISBN: 978-82-480-1648-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1634-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I denne undersøkelsen har 1463 foreldre til barn alderen 6-12 år svart på spørsmål om trafikkforhold der de bor og langs skoleveien, reisen til skolen, aktiviteter i fritiden og reisemåter til disse. Resultatene er sammenliknet med en tilsvarende undersøkelse som ble gjennomført i 2005. Mer enn halvparten av barna går eller sykler til skolen. Dette har endret seg lite siden 2005. Hvert fjerde barn kjøres til skolen av foreldre/foresatte; det samme som i 2005. Til organiserte fritidsaktiviteter blir de fleste barna kjørt, aller mest til sportsaktiviteter. Det har ikke vært noen endringer i hvordan barna reiser til organiserte aktiviteter i perioden. Det er en tendens til at barn oftere deltar i organiserte aktiviteter i 2013/14 enn i 2005, men de som er aktive i organisert virksomhet er også mye sammen med venner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger