Du er her

Evaluering av Trygge lokalsamfunn i Vestfold

Forfattere: Susanne Nordbakke
Rapportnr: 1370/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1585-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Trygge lokalsamfunn er en metode utviklet for å hjelpe kommuner å sette skadeforebyggende arbeid på agendaen og opprettholde oppmerksomhet over tid. Fylkestinget i Vestfold vedtok i desember 2004 å legge til rette for innføring av Trygge lokalsamfunnsmodellen i kommunene i fylket gjennom en rekke virkemidler. Denne evalueringen viser at TL-arbeidet og bistand fra Vestfold fylkeskommune har bidratt til et mer systematisk og kunnskapsbasert arbeid med skade- og ulykkesforebygging enn tidligere i de åtte kommunene som har arbeidet med Trygge lokalsamfunnsmodellen. Evalueringen viser at kommunene har hatt nytte av alle virkemidlene som fylkeskommunen har bidratt med og at flere virkemidler trolig er mer effektivt enn kun økonomisk støtte alene. Evalueringen viser også hvilke virkemidler som bør prioriteres i det videre arbeidet og hvilke arbeidsområder i det skade- og ulykkesforebyggende arbeidet som har forbedringspotensialer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger