Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sosial ulikhet i mobilitet blant barnefamilier?

Sosial ulikhet i mobilitet blant barnefamilier?

Forfattere: Susanne Nordbakke
Rapportnr: 1587/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2081-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Utgangspunktet for prosjektet er en hypotese om at barnefamilier har ulike transportmuligheter (individuelle ressurser og omgivelsesfaktorer) og at de dermed har ulike muligheter til å velge sin mobilitet (hvordan de reiser, hvilke aktiviteter de deltar i, hvor mye tid de bruker på å reise). Det er svært lite i våre analyser som tyder på at det er sterke sammenhenger mellom foreldres mobilitetsmønstre og hvilke utgangspunkt og muligheter de har for mobilitet. Kvalitet på kollektivtilbudet ved bosted har ingen betydning for hvordan barnefamilier reiser. Det å bo i Oslo, ha høyere utdanning, dårlig tilgang til bil (bil/førerkort og mulighet til å bruke bil hele dagen) og å ha dårlig tilgang til p-plass på arbeidssted som arbeidsgiver disponerer øker sannsynligheten for å bruke andre transportmidler enn bil, ha lengre reisetid og å foreta en eller flere fritidsreiser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger