Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Mobilitet og velferd blant bevegelseshemmede - bilens rolle

Mobilitet og velferd blant bevegelseshemmede - bilens rolle

Forfattere: Susanne Nordbakke, Lisa Hansson
Rapportnr: 1041/2009
ISBN: 978-82-480-1015-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1014-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Dette prosjektet har belyst bilens betydning for mobilitet og velferd og ulike barrierer for bilbruk. En spørreundersøkelse viser at det er en sammenheng mellom det å kjøre bil regelmessig og grad av funksjonsnedsetting. Den samme undersøkelsen viser at bilførere er mer aktive utenfor hjemmet, og de i større grad får tilfredsstilt sitt transportbehov enn de som ikke kjører bil. Fokusgruppeintervjuer viser at tilfredsstillelse av reisebehov er sentralt for livskvalitet. Selv om Färdtjänst (det offentlige svenske tilbudet tilsvarende den norske TT-tjenesten) dekker en del reisebehov, gir det å kjøre selv mer frihet, uavhengighet og kontroll over tilværelsen og økt selvfølelse, noe som bidrar til livskvalitet i seg selv. En studie av forskrifter for ulike støtteordninger for bilbruk og Färdtjänst avdekker en rekke svakheter i disse forskriftene som kan fungere som barrierer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger