Du er her

Korona, hjemmekontor og reisevaner

Forfattere: Susanne Nordbakke, Anja Fleten Nielsen
Rapportnr: 1863/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1906-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Full report,- in Norwegian only
Summary

Denne studien, basert på tre nasjonale og fire undersøkelser fra Oslo og omegn, følger utviklingen i bruk av hjemmekontor og transportmiddelbruk på arbeidsreisen under pandemien. Undersøkelsene viser at 56 prosent på landsbasis og 69 prosent i Oslo og omegn, har mulighet til å gjennomføre hele eller deler av arbeidet hjemmefra. De fleste oppgir at de er mer effektive på hjemmekontoret enn i arbeidsgivers lokaler. Mange mener hjemmekontor én gang i uka eller oftere øker livskvali¬teten, men få vil ha hjemmekontor hver dag når smittefaren i samfunnet er redusert. 45 prosent av de som har mulighet til hjemmekontor oppgir at de kommer til å ha hjemmekontor minst én dag i uka når vi kommer tilbake til en normalsituasjon, uten stor smittefare. Under pandemien var det et skifte i hvordan folk reiste til arbeid – fra kollektivtransport til mer individuell transport, som bil, gange og sykling.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger