Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Aksept for transportpolitiske tiltak - Prediksjon og sammenhenger med demografiske, ressursmessige og holdningsbaserte variabler

Aksept for transportpolitiske tiltak - Prediksjon og sammenhenger med demografiske, ressursmessige og holdningsbaserte variabler

Forfattere: Lars Even Egner, Petter Christiansen, Susanne Nordbakke, Erik Bjørnson Lunke
Rapportnr: 1975/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2035-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

Støtten i befolkningen for å begrense antall biler i sentrale områder, og anerkjennelsen av at bilen er et problem, er mye større enn støtten for konkrete tiltak for å redusere bilbruk, slik som for eksempel å begrense parkeringsplasser. Utdanning og hvor sentralt man bor har en klar sammenheng med hvor positive folk er til restriktive transportpolitiske tiltak; og spesielt politisk orientering og holdninger til klima. Derimot finner vi ingen tydelig sammenheng knyttet til kjønn, inntekt, alder og foreldreansvar om vi kontrollerer for utdanning og hvor sentralt man bor.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger