Du er her

Lars Even Egner

Ph.d.
Stilling Forsker
E-post lee@toi.no
Direkte telefon 41 00 78 11
Avdeling Sikkerhet og Atferd
Forskningsområde Sikkerhet og resiliens
Atferd og transport
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger