Du er her

Lars Even Egner

Ph.d.
Stilling Forsker
E-post lee@toi.no
Direkte telefon 41 00 78 11
Avdeling Sikkerhet og Atferd
Forskningsområde Sikkerhet og resiliens
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger