Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Risiko for brann i tunge kjøretøy i vegtunneler med høy stigning

Risiko for brann i tunge kjøretøy i vegtunneler med høy stigning

Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Alena Katharina Høye, Jenny Blom, Lars Even Egner
Rapportnr: 2017/2024
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1533-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

Rapporten undersøker sammenhengen mellom høy stigningsgrad i vegtunneler og risiko for brann i tunge kjøretøy. Våre analyser viser at brannrisikoen øker mest fra en stigning på 7 prosent, og vi betrakter en maksimal stigning på 7 prosent som et «knekkpunkt». Også lengden på bratte stigninger har sammenheng med brannrisikoen. Jo lengre en bratt stigning er, desto flere branner er det i tunnelen. Dette gjelder både for stigninger fra 5 prosent og særlig for stigninger fra 7 prosent. Undersjøiske vegtunneler har høyere risiko for kjøretøybrann enn andre tunneler. Det kan i hovedsak forklares med at de har lange og bratte stigninger. Årsaken til brann i tunge kjøretøy i lange og bratte tunneler er først og fremst tekniske problemer (overopphetet motor). Mangelfullt vedlikehold er gjerne en underliggende årsak. Det mest relevante tiltaket for å forebygge branner i tungbiler i norske vegtunneler er at man ikke bygger lange og bratte vegtunneler, der det kan unngås. De andre mest relevante tiltakene som vi identifiserer i studien er teknologi for automatisk slukking av brann i motorrom, vedlikehold av kjøretøy, teknisk kontroll av kjøretøy, termoportaler og samvirkende ITS.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger