Du er her

Jenny Blom

og Master i Organisasjon, ledelse og arbeid
Stilling Forsker
E-post jbl@toi.no
Direkte telefon 94 37 99 25
Avdeling Sikkerhet og Atferd
Forskningsområde Sikkerhet og resiliens
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger