Du er her

Jenny Blom

og Master i Organisasjon, ledelse og arbeid
Stilling Forsker
E-post jbl@toi.no
Direkte telefon 94 37 99 25
Avdeling Sikkerhet og Atferd
Forskningsområde Sikkerhet og resiliens
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger