Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Føreropplæring, mengdetrening og mekanismer - En litteraturstudie

Føreropplæring, mengdetrening og mekanismer - En litteraturstudie

Forfattere: Ingeborg Storesund Hesjevoll, Tor-Olav Nævestad, Jenny Blom
Rapportnr: 2007/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1493-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

Tidligere studier viser at nye sjåførers ulykkesrisiko synker med nesten 50% de første ti månedene etter at de har fått førerkort. Vi gjennomfører en systematisk litteraturstudie for å kartlegge mekanismene som forklarer at risikoen til nye sjåfører synker i løpet av det første året og undersøker hva forskningen sier om hvilke mekanismer som er viktigst for å forklare dette. Resultatene indikerer at den viktigste mekanismen, dvs. det viktigste man lærer gjennom mengdetrening, er bedre utviklet risikopersepsjon og bedre styring av oppmerksomheten. Andre viktige mekanismer er bedre kjøretøyhåndtering, bedre forståelse for egne evner og begrensninger og bedre fartsregulering og posisjonering. Vi diskuterer ulike tiltak som kan gi mengdetrening under trygge rammer, for eksempel gjennom privat øvelseskjøring, gradert førerkort og digitale virkemidler.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger