Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sikkerhet og sirkularitet: Sammenheng mellom økonomi, trafikksikkerhet, kundetilfredshet, klima og miljø i busstransport

Sikkerhet og sirkularitet: Sammenheng mellom økonomi, trafikksikkerhet, kundetilfredshet, klima og miljø i busstransport

Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Jenny Blom, Vibeke Milch Uhlving
Rapportnr: 1981/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2044-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

Resultatene indikerer at økonomisk kjørestil med buss er forbundet med lavere energiforbruk. Vi har også indikasjoner på tilsvarende besparelser knyttet til vedlikehold. Flåtestyringssystem som registrerer kjørestil (brå akselerasjon og nedbremsing) er det viktigste tiltaket for økonomisk kjøring. Resultatene tyder på at økonomisk kjørestil er forbundet med lavere ulykkesrisiko, fordi sjåførene med høyest skåre i flåtestyringssystemet har nesten halvparten av ulykkesrisikoen til sjåførene med lav og medium skåre. Resultatene ser også ut til å tyde på at økonomisk kjørestil er forbundet med høyere passasjerkomfort. Vår studie viser sammenhenger mellom: 1) Miljøledelse og miljøkultur, 2) Sjåførenes aktive bruk av flåtestyringssystem, 3) Sjåførenes skåre i flåtestyringssystem, 4) Sjåførenes kjørestil og 5) Sjåførenes involvering i ulykker.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger