Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kartlegging av kjøretøybranner i norske vegtunneler 2008-2021

Kartlegging av kjøretøybranner i norske vegtunneler 2008-2021

Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Jenny Blom
Rapportnr: 1948/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2007-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Det er godt over 1200 vegtunneler i Norge. Rapporten kartlegger og beskriver kjennetegn ved vegtunnelbranner og branntilløp i norske vegtunneler i perioden 2008-2021. Følgende kilder er brukt: 1) Vegloggen som er Vegtrafikksentralenes (VTS) system for å logge hendelser på veg. 2) VTS-personale, 3) ansatte i Statens vegvesen som jobber med tunnelsikkerhet, herunder brannvernansvarlige og sikkerhetskontrollører, 4) brannvesen og 5) nyhetsarkiver. Det gjennomsnittlige antallet branner i norske vegtunneler er 27 branner per per år. Det gjennomsnittlige antallet tilløp er 17 per år. Resultatene viser at undersjøiske vegtunneler er betydelig overrepresentert i statistikken over branner og tilløp i kjøretøy i norske vegtunneler. Tunge kjøretøy (>3,5 t) er overrepresentert i brannene i undersjøiske vegtunneler, og tekniske problemer var den hyppigste årsaken.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger