Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trafikkutvikling under koronapandemien og status i forhold til Paris-avtalen og norske klimaforpliktelser

Trafikkutvikling under koronapandemien og status i forhold til Paris-avtalen og norske klimaforpliktelser

Forfattere: Ingunn Opheim Ellis, Rune Elvik, Susanne Nordbakke
Rapportnr: 1874/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1919-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Både biltrafikk og kollektivtrafikk har gått ned under koronapandemien. Det har vært størst nedgang i kollektivtrafikken. Mot slutten av 2021 hadde biltrafikken økt omtrent tilbake til nivået før pandemien. Kollektivtrafikken var i 2021 fortsatt mye lavere enn i 2019. Det var rekordhøyt bilsalg i 2021 hvor flertallet av de nye bilene var elektriske. Flere forhold trekker i retning av økt bilbruk og redusert bruk av kollektivtransport også fremover: endringer i preferanser og vaner under pandemien mot mer individuell transport, en høyere andel med hjemmekontor i en ny «normal», som i større grad reiser kollektivt til arbeid enn de uten hjemmekontor, smittefrykt under pandemien kan gi økt ubehag ved trengsel, og økt elbilandel som gjør bilreisen billigere.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger