Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Forsøk med alkolås i Sverige. Evaluering av forsøksordningen med betinget førerkortinndragning ved promillekjøring

Forsøk med alkolås i Sverige. Evaluering av forsøksordningen med betinget førerkortinndragning ved promillekjøring

Forfattere: Susanne Nordbakke, Terje Assum, Knut Sandberg Eriksen, Tonje Grunnan
Rapportnr: 905/2007
ISBN: 978-82-480-0779-1
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0780-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I 1999 startet forsøksordningen med betinget førerkortinndragning ved bruk av alkolås i tre fylker i Sverige. Forsøket ble i 2003 utvidet til å gjelde hele landet. Formålet med dette prosjektet har vært å gjennomføre en uavhengig vurdering av denne ordningen. Bare 11 prosent av de promilledømte har deltatt i programmet. Halvparten av disse fullfører. Forsøksordningen kan vise til positive resultater i form langvarig effekter på både promillekjøring og trafikkulykker med personskade blant de som har fullført programmet og fått førerkortet tilbake. Nytte-kostnadsanalyser viser at ordningen er klart lønnsom. Prosjektet konkluderer med at forsøksordningen bør gjøres permanent. En permanent ordning må gjøres enklere og mer differensiert at flere vil delta og fullføre programmet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger