Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Eldres mobilitet og velferd - utvikling, reisebehov og tiltak

Eldres mobilitet og velferd - utvikling, reisebehov og tiltak

Forfattere: Randi Hjorthol, Susanne Nordbakke, Liva Vågane, Lena Levin, Anu Sirén, Pål Ulleberg
Rapportnr: 1179/2011
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1289-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Et stort flertall av eldre sier at transport er helt sentralt for deres velferd og livskvalitet. Likevel er det mange eldre i Norge i dag som har et utilfredsstillende transporttilbud. Ikke alle har mulighet til eller ønsker å kjøre bil. Mange bor slik til at kollektivtransport ikke er et alternativ. Holdeplassen er ofte for langt unna og tilbudet lite tilpasset. TT-ordningen er relativt dårlig kjent, og et flertall av dem som har TT-kort synes ikke at det dekker reisebehovet. Med en økende gruppe av eldre i samfunnet er det viktig å tilrettelegge transporttilbudet for dem. Dette medvirker til at flere eldre kan være selvhjulpne og bo lenger i eget hjem, og bidrar til bedret velferd og livskvalitet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger