Du er her

Reisevaner i Sarpsborg og Fredrikstad 2013/14

Forfattere: Susanne Nordbakke
Rapportnr: 1414/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1636-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten beskriver transportressursene og reiseaktiviteten i Sarpsborg og Fredrikstad kommuner basert på den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14. Eventuelle endringer i transportressurser og reiseaktivitet i perioden 2009/10 til 2013/14 blir også belyst.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger