Du er her

  • > Publikasjoner
  • > " Lys - razzia " i Kristiansand. Kampanje for økt bruk av sykkellys

" Lys - razzia " i Kristiansand. Kampanje for økt bruk av sykkellys

Forfattere: Susanne Nordbakke, Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 822/2006
ISBN: 82-480-0609-3
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0610-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Kristiansand kommune gjennomførte en kampanje i oktober 2005 for å fremme bruk av sykkellys. Kampanjen hadde form av en "lys-razzia" der syklister som syklet i mørket uten lys, ble stoppet av politiet og representanter fra kommunen. I stedet for bot for å sykle uten lys fikk de en sykkellykt samt tilbud om å kjøpe en baklykt til redusert (halv) pris. Transportøkonomisk institutt fikk i oppdrag å evaluere kampanjen. Evalueringen bygger på en spørreundersøkelse blant dem som deltok i kampanjen samt i et kontrollutvalg. Kontrollert for andelen som ville ha kjøpt seg lykt uansett, har andelen som bruker lys blant kampanjedeltakerne steget fra 0 til 75 prosent i løpet av én måned.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger