Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Førerkort og bilbruk blant ungdom på 90-tallet. Tegn på endringer i ungdoms reisevaner ?

Førerkort og bilbruk blant ungdom på 90-tallet. Tegn på endringer i ungdoms reisevaner ?

Forfattere: Susanne Nordbakke
Rapportnr: 564/2002
ISBN: 82-480-0251-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Studien kartlegger endringer i førerkortandel og bilbruk blant ungdom på 90-tallet. Analysene baserer seg både på tall fra førerkortregisteret og på en utvalgsundersøkelse. Resultatene drøftes opp i mot generelle endringer i ungdoms reisevaner i samme periode. Studien viser at det var en nedgang i førerkortandelen blant ungdom på 90-tallet, og at det på samme tid var en økning i bilbruken blant ungdom med førerkort. I samme periode er det blitt observert økende bruk av andre transportmidler blant ungdom. Hovedfunnene tyder på at det er nødvendig å skille mellom minst to typer ungdom for å forstå utviklingen på 90-tallet: De mest bilinteresserte holder stand hva førerkort og bilbruk angår, mens det er de minst bilinteresserte som ikke lenger tar førerkort i samme grad som tidligere og som trolig har endret sine reisevaner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger