Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Den mobile hverdag. En kvalitativ studie om bruk av bil og kommunikasjonsmedier i barnefamilier

Den mobile hverdag. En kvalitativ studie om bruk av bil og kommunikasjonsmedier i barnefamilier

Forfattere: Randi Hjorthol, Mona Hovland Jakobsen, Rich Ling, Susanne Nordbakke, Leslie Haddon
Rapportnr: 754/2005
ISBN: 82-480-0467-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Barnefamiliers hverdagsliv består av en rekke gjøremål og aktiviteter som er spredt geografisk. De fleste arbeider et annet sted enn der de bor, og aktiviteter som tidligere var knyttet til hjemmet eller nabolaget foregår andre steder. Utviklingen av ”nye” familiestrukturer samtidig med differensiering og geografisk spredning av daglig aktiviteter, har åpnet opp for bruk av nye og mer fleksible former for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å koordinere dagliglivet. Behovet for fleksibel transport til å kjede aktivitetene sammen er også stor. I denne rapporten undersøkes samspillet mellom bruk av IKT, fysisk mobilitet og sosialt liv blant forskjellige familier i Oslo-området. Vi spør hvordan ulike barnefamilier bruker IKT for å koordinere og vedlikeholde relasjoner i hverdagslivet, og hvordan IKT og fysisk mobilitet virker sammen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger