Du er her

Tema for masteroppgave:

Preferanser og verdsetting i transport

Samfunnsøkonomiske analyser blir mye brukt i samferdselssektoren, særlig ved vurdering av store investeringer i infrastruktur.

For å kunne gjøre slike analyser trenger en en rekke parametere som måler den samfunnsøkonomiske nytten av transportforbedringene for de reisende og bedrifter som sender varer. Det finnes derfor offisielle enhetspriser som angir nytten av blant annet spart reisetid, pålitelighet, komfort, sikkerhet og trygghet i transport.

I to prosjekter for norske myndigheter har Transportøkonomisk institutt (TØI) i samarbeid med Menon Economics og Significance (Nederland) beregne nye enhetspriser for samfunnsøkonomiske analyser basert på undersøkelser av preferansene til brukerne innenfor både person- og godstransport. Undersøkelseneer basert på stated preference-metodikk, der brukerne gjør hypotetiske valg mellom ulike reise- eller transportalternativer.

Vi har samlet inn store mengder nye data, noe som gir gode muligheter for masterstudenter som ønsker å skrive masteroppgave basert på selvstendige empiriske analyser. Ved at studenten ser nærmere på utvalgte problemstillinger vil resultatene også være verdifulle for prosjektet. Mulige temaer inkluderer blant annet:

  • Utvikling i verdsetting av reisetid over tid og forklaringer på denne, basert på analyser der en kombinerer data fra flere studier

  • Verdien av økt avgangsfrekvens på kollektiv- og ferjereiser, og hvordan denne henger sammen med de reisendes atferd

  • Kollektivreisendes vurdering av reisetid i ulike framtidsscenarier med selvkjørende biler eller busser

  • Verdsetting av pålitelig levering i godstransport, basert på data fra ulike hypotetiske valgsituasjoner

Les her for mer informasjon om prosjektene

Synes du dette høres interessant ut, ta kontakt!

Kontaktpersoner ved TØI: Stefan Flügel og Askill H. Halse

Kontaktperson ved NMBU/Menon: Ståle Navrud

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postadresse: Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger