Du er her

Tema for masteroppgave:

Bruk av elsykkel – effekt av subsidier

TØI har et prosjekt om bruk av elsykler som vi ønsker å invitere en masterstudent til å delta i. Prosjektet handler om sykling, med spesiell fokus på elsykler.

Datamaterialet vi har samlet inn er ganske omfattende, og vi har ikke kapasitet til å analyser alt selv.

Vi gjennomfører for tiden en stor datainnsamling hvor vi stiller spørsmål om oppfattet atferdskontroll, vanestyrke, intensjoner om atferdsendring osv. Vi fokuserer både på fysisk aktivitet og på transport for disse konstruktene.

Vi har ca 800 deltagere som måles før underveis og etter en tids bruk, samt en kontrollgruppe. Vi har i tillegg til spørreundersøkelsen, en egen app som måler all transport i perioden.

Vi er på jakt etter en kvantitativt orientert student, helst metodesterk, som har lyst på å dykke inn materien. Tenker at det kan passe for en med interesse i Helse, eller sosialpsykologi, men også andre kan være aktuelle.

Kontaktperson: Aslak Fyhri, af@toi.no

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger