Du er her

Pressekontakter på TØI

Kommunikasjonssjef Gina Scholz gsc@toi.no

Mob. +47 95 24 86 88

 

Kommunikasjonsleder

Hanne Sparre-Enger hse@toi.no

Mob.: +47 41 62 46 55

 

Direktør

Bjørne Grimsrud  bjg@toi.no

Mob.: +47 90 52 51 57

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger