Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak - Kunnskap, kunnskapsmangler og forskningsbehov

Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak - Kunnskap, kunnskapsmangler og forskningsbehov

Forfattere: Aud Tennøy, Petter Christiansen, Jan U Hanssen
Rapportnr: 1204/2012
ISBN: 978-82-480-1347-1
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1337-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Oppgaven i dette prosjektet var å beskrive kunnskap og kunnskapsmangler når det gjelder (negative) konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak. Hovedkonklusjonen er at det finnes få studier som omhandler dette. Vi kan likevel slå fast at ulike trafikkreduserende tiltak har forskjellige slags effekter og konsekvenser for ulike grupper. Konsekvensene av å redusere bilbruken er gjerne større for personer som har bevegelseshemminger eller som bor i hushold med barn til og med skolepliktig alder. Tiltakene vil også ha størst konsekvenser for dem som bor i forsteder og spredtbygde strøk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger