Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av parkeringsnormene i Oslo kommune

Evaluering av parkeringsnormene i Oslo kommune

Forfattere: Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt, Jan U Hanssen
Rapportnr: 1284/2013
ISBN: 978-82-480-1471-3
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1470-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten omfatter tre hovedoppgaver. For det første gjennomgås Plan- og bygningsetatens praksis i regulerings- og byggesaker. For det andre sammenstilles det data om utviklingen med tanke på bilhold, befolkningstetthet, arbeidsplasstetthet, service, sentralitet og pendling. Tredje og siste del kommer med forslag til nye normer og aspekter som både administrasjonen og politikere bør vurdere ved en revisjon av dagens normer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger