Du er her

Drivkrefter bak urban sprawl i Europa

Forfattere: Petter Christiansen, Tanja Loftsgarden
Rapportnr: 1134/2011
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1207-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Det engelske uttrykket urban sprawl brukes gjerne om byer som eser ut i flere retninger og legger beslag på stadig større areal, ofte med lav utnyttelsesgrad. Rapporten foretar en litteraturgjennomgang av drivkrefter bak urban sprawl i et europeisk perspektiv. Rapporten redegjør for hva som legges i begrepet, ulike typer av urban sprawl og hvordan dette har utviklet seg historisk. Drivkreftene er inndelt i fire grove kategorier; økonomi, samfunn, transport og politisk styring. Rapporten konkluderer med at det er en rekke ulike faktorer som kan fungere som en drivkraft bak urban sprawl, men det er vanskelig å fastslå hvilke faktorer som er viktigst. Det henger sammen med at drivkreftene er nært knyttet sammen og kan samvariere.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger