Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Innfartsparkering - undersøkelse av bruk og brukere

Innfartsparkering - undersøkelse av bruk og brukere

Forfattere: Petter Christiansen, Jan U Hanssen
Rapportnr: 1367/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1109-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Spørreundersøkelser og registrering av parkerte biler er gjennomført ved en rekke innfartsparkeringsplasser. Et flertall av de undersøkte innfartsparkeringsplassene har fullt belegg. Det gjør at bilførere må reise tidlig for å sikre ledig plass. Over halvparten av dem som kjører bil til en innfartsparkeringsplass er bosatt innenfor en avstand på 3 kilometer målt som luftlinje. For et flertall av brukerne er rammevilkårene for å kjøre bil hele veien begrenset. Reisene ender hovedsakelig i sentrale områder med begrenset og/eller avgiftsbelagt parkering. I tillegg er det kø og bilførere må ofte passere bomring. Omtrent 25 prosent blant dem som kjører bil har barn i barnehagealder.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger