Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Boligparkering i store norske byer - parkeringstilbudets effekt på bilhold og bilbruk

Boligparkering i store norske byer - parkeringstilbudets effekt på bilhold og bilbruk

Forfattere: Petter Christiansen, Kåre H. Skollerud, Jan U Hanssen
Rapportnr: 1425/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1649-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Det er god parkeringstilgjengelighet ved boligen for et flertall av de bosatte i de største norske byene. De er sikre på å finne ledig plass ved retur til boligen og det er kort avstand mellom boligen og parkeringsplassen. Dette viser at kommunenes boligparkeringspolitikk i hovedsak har fungert etter hensikten. Rapporten viser også at parkeringstilbudet kan føre til at et hushold begrenser sitt bilhold eller at bilen benyttes mindre enn om parkeringstilbudet hadde vært bedre. Parkeringstilgangen ved boligen kan dermed være et virkemiddel for å påvirke sannsynligheten både for å eie og bruke bil. Parkeringstilgangen synes å ha betydning for valg av transportmiddel, men liten betydning for valget om en reise skal foretas eller ikke. Økt avstand mellom bolig og parkeringsplass reduserer sannsynligheten for at bilen blir benyttet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger