Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nasjonal reisevaneundersøkelse på telefon eller web?

Nasjonal reisevaneundersøkelse på telefon eller web?

Forfattere: Petter Christiansen, Øystein Engebretsen, Randi Hjorthol
Rapportnr: 1426/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1650-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Formålet med dette prosjektet har vært å teste ut reisevaneundersøkelsen på Internett i forhold til telefonintervju. Målgruppen har vært aldersgruppen 20-34 år bosatt i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. I tillegg til utvalget fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen, er det trukket utvalg fra Folkeregisteret og Gallups panel. Svarprosentene var jevnt over lave, høyest for panelet. Stedfesting av reisenes start og endepunkt var lavere i web-utvalgene enn i fra det nasjonale utvalget. Det ble rapportert færre reiser i web-utvalgene enn i det nasjonale utvalget. Det var en tendens til flere «urimelige» svar i web-utvalgene enn i det nasjonale utvalget.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger