Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kompakte byer og lite bilbruk? Reisemønster og arealbruk

Kompakte byer og lite bilbruk? Reisemønster og arealbruk

Forfattere: Petter Christiansen, Frants Gundersen, Fredrik Alexander Gregersen
Rapportnr: 1505/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1733-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Siden 2009 er det etablert flere arbeidsplasser utenfor sentrum enn i sentrum av norske byer. Når det gjelder bosetningen har den i utgangspunktet vært mer spredt utenfor sentrum enn arbeidsplassene, men det er tegn på at bosetningen de siste ti årene i større grad enn tidligere er blitt lokalisert i byenes sentrumsområder. Det er også store forskjeller når vi studerer hvor konsentrert bosettingen er i de forskjellige bykommunene. Forutsetningene for å redusere bilbruk varierer derfor. For et flertall er det klart raskere å reise med bil enn med kollektivtransport. Tetthet, avstand til sentrum og parkeringsforholdene påvirker i stor grad sannsynligheten for å bruke bil.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger