Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av kampanjen "Jeg kjører grønt" i Tromsø

Evaluering av kampanjen "Jeg kjører grønt" i Tromsø

Forfattere: Petter Christiansen, Arvid Strand
Rapportnr: 1173/2011
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1285-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Troms fylkeskommune initierte våren 2011 kampanjen ”Jeg kjører grønt”. Formålet med kampanjen var å få bilbrukere til å gå mer eller bruke mer sykkel og kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt fikk i oppdrag å evaluere kampanjen. Utgangspunktet var blant annet å spore om kampanjen har hatt en umiddelbar virkning på transportmiddelvalget og å studere om kampanjen kan stimulere til mindre bilbruk på lengre sikt. Rapporten tar for seg reisevaner før, under og etter kampanjen, samt holdninger til kampanjen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger