Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Hvordan få til effektive kollektivbyttepunkt for reisende og operatører?

Hvordan få til effektive kollektivbyttepunkt for reisende og operatører?

Forfattere: Julie Runde Krogstad, Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt
Rapportnr: 1509/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1739-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Kravene til et godt byttepunkt varierer med lokalisering, kollektivsystemets innretning og ulike brukergruppers behov. Selv om det ikke finnes én riktig måte å utforme gode byttepunkter på, kan man redusere selve ulempen ved byttet ved å tilrettelegge for at byttepunkt er designet og utformet på måter som bidrar til å gjøre byttet bedre for ulike grupper reisende, og som bidrar til optimal drift i og gjennom byttepunktet. I bunn må det ligge gode nettverk, som bidrar til effektiv tilgang til og fra en rekke målpunkt. Videre er rask og pålitelig fremføring, samt god flatedekning viktige faktorer. Vi fant at høy punktlighet og tidsbruk på kollektivreisen er de viktigste forklaringsfaktorene for hvorvidt trafikantene er fornøyd med sin reise.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger