Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bybanen i Bergen - Førundersøkelse av arbeidspendling og reisevaner

Bybanen i Bergen - Førundersøkelse av arbeidspendling og reisevaner

Forfattere: Arvid Strand, Petter Christiansen, Øystein Engebretsen
Rapportnr: 1102/2010
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1150-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten dokumenterer en førundersøkelse blant innbyggerne i influensområdet til de tre første utbyggingsetappene av Bybanen i Bergen. Førundersøkelsen skal legge et grunnlag for på senere tidspunkter å kunne si noe mer grunnfestet om de reisemessige effektene av å etablere Bybanen. 21 prosent av de yrkesaktive i Bergen kommune bor mindre enn en km fra bybanestasjonene i Bergen sør (strekningen fra Bergen sentrum til Flesland flyplass). 17 prosent av de yrkesaktive i Bergen vil teoretisk kunne benytte Bybanen på hele arbeidsreisen. Et mindretall (35 prosent) av innbyggerne i Bergen sør – Bybanekorridoren – gir uttrykk for at etableringen av Bybanen vil gi et bedre kollektivtransporttilbud, at de vil reise mer kollektivt (27 prosent) og bruke sentrum mer (18 prosent).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger