Du er her

Evaluering av gratis kollektivtransport

Forfattere: Fredrik Alexander Gregersen, Knut Johannes Liland Hartveit, Petter Christiansen
Rapportnr: 2002/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2071-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

Vi finner at bruken av kollektivtrafikk i Stavanger har økt som følge av innføringen av gratis kollektivtrafikk for bosatte i Stavanger. Videre finner vi noe nedgang i bruk av bil og sykkel, men effekten for bil og sykkel er noe mer usikre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger