Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Detaljvarehandel i 20 bykommuner - analyse av utviklingen i bysentrum og kommunen totalt 2004-2012

Detaljvarehandel i 20 bykommuner - analyse av utviklingen i bysentrum og kommunen totalt 2004-2012

Forfattere: Arvid Strand, Tore Kvarud, Petter Christiansen, Øystein Engebretsen
Rapportnr: 1303/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1503-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten dokumenterer utviklingen i omsetning av detaljvarer i et utvalg norske bykommuner i perioden 2004-2012 ved anvendelse av data fra SSB og ulike databaser om kjøpesentre. Hovedtendensen i utviklingen av handelen er at veksten er større i kommunene totalt enn i kommunenes sentrum. Sentrum taper terreng som åsted for handel, men i varierende grad. For kjøpesentrene er omsetningsendringen i et knapt mindretall av kommunene større for kjøpesentrene i kommunen totalt enn den er for kjøpesentrene lokalisert til sentrum. Kjøpesentrene i sentrum har styrket sin stilling som handlested på bekostning av handelen i andre deler av sentrum.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger